Eerstelijnszorg in verzekeringen

Lichamelijke ongevallen verzekering


Uitgangspunt

De oorzaak van een schade wordt nooit vergoed door de verzekering. Wie, als bestuurder van een motorrijtuig, dus een ongeval veroorzaakt zal voor zijn of haar verwondingen geen vergoeding krijgen op basis van de verplichte motorrijtuigenverzekering.

De inzittenden van het motorrijtuig dat het ongeval veroozaakte zullen wel vergoed worden voor hun verwondingen evenals alle personen in het voertuig dat aangereden werd.


Oplossing

Je kan een polis lichamelijke ongevallen afsluiten waardoor je jezelf wel verzekert en waardoor je wel vergoed wordt voor je verwondingen als je de oorzaak bent van een ongeval.


Waarborgen

Deze polis voorziet in een vergoeding van de medische kosten die niet terugbetaald worden door je mutualiteit of je hospitalisatieverzekering. Daarnaast is er ook nog een vergoeding bij invaliditeit en bij overlijden

Je kan deze polis beperken tot de bestuurder van één omschreven motorrijtuig. Je kan de polis echter ook uitbreiden tot bestuurder van om het even welk motorrijtuig en jezelf zelfs verzekeren als passagier van om het even welk vervoermiddel (motorrijtuigen, trein, vliegtuig). Wil je een totale bescherming, beperk je dan niet tot ongevallen in het verkeer maar kies voor een polis waarbij je 24/24 en 7/7 waar ook ter wereld verzekerd wordt na een ongeval. Voor alle duidelijkheid, je bent door die polis niet verzekerd als het om een ongeval gaat in het kader van je arbeidsovereenkomst omdat daarvoor beroep gedaan wordt op de polis arbeidsongevallen. Contacteer ons als je zo'n 24/24 en 7/7 polis wenst.


Voor wie?

Je kan louter jezelf verzekeren maar je kan ook een polis kiezen waarbij elkeen die onder jouw dak woont verzekerd is.


Terug