Eerstelijnszorg in verzekeringen

Rechtsbijstandsverzekering


Bescherm je rechten, als slachtoffer, beter


De burgerlijke aansprakelijkheid zal de schade vergoeden van diegene die slachtoffer is maar is die vergoeding wel voldoende? In bepaalde gevallen kan het zinvol zijn om je toch maar te laten bijstaan door een advocaat. 


Uitbesteding


De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar zal het werk doorschuiven naar de rechtsbijstandsverzekeraar in, ondermeer, onderstaande gevallen:

Een ongeval met gewonden

Een ongeval met een zwakke weggebruiker (voetganger, fietser, passagier)

Een ongeval met een buitenlandse tegenpartij

Een ongeval in het buitenland


Boetes


Je hebt een verkeersovertreding begaan maar je betwist de vaststelling en je wil de minnelijke regeling niet aanvaarden of je krijgt zelfs geen minnelijke regeling voorgesteld maar wel een dagvaarding. Dan heb je maar best een rechtsbijstandsverzekering.

 

Vrije keuze van advocaat


In ons land is het een heilig principe dat je je eigen advocaat zelf mag kiezen. Geen enkele rechtsbijstandsverzekeraar die daartegen zal zondigen. 


Procedure


Het is niet omdat je je rechtsbijstandverzekering aanspreekt dat je daarom meteen naar de rechtbank stapt. In heel wat gevallen zal de rechtsbijstandsverzekeraar een geschil in der minne kunnen regelen. Als dat niet lukt dan zal je de vraag krijgen je zal verdedigen tenzij men van oordeel is dat de kans op slagen in de rechtbank uitgesloten is. In dat geval kan je toch nog gebruik maken van de objectiviteitsclausule. De rechtsbijstandsverzekeraar wint dan eerst een advies in bij een advocaat met wie zij geregeld samen werken. Als die van oordeel is dat er wel een kans op slagen is dan krijg je groen licht. Oordeel die echter ook dat je het wel mag vergeten dan is er geen tussenkomst in de vergoeding van het ereloon van je advocaat en geen tussenkomst in de vergoeding van de gerechtskosten. Trek je dan toch naar de rechter en je wint dan zal er naast felicitaties van de verzekeraar ook een vergoeding zijn. 


Verschillende formules


Vaak maakt de waarborg rechtsbijstand deel uit van de polis burgerlijke aansprakelijkheid. Het is gemakkelijk maar soms kies je beter voor een afzonderlijke polis rechtsbijstand omdat die ruimere waarborgen biedt, ruimere verzekerde bedragen biedt én bromfietsen en motorfietsen soms gratis verzekerd worden. Contacteer ons voor meer informatie zodat we voor jou een polis op maat kunnen uitwerken..


Terug