Eerstelijnszorg in verzekeringen

Acceptatie


Risico analyse.


Als verzekeringstussenpersoon zijn wij op de hoogte van de aanvaardingscriteria van de verschillende verzekeringsmaatschappijen waarmee wij samen werken. In heel wat gevallen stelt er zich absoluut geen enkel probleem en als er dan toch ergens een probleem opduikt dan zijn wij perfect geplaatst om de klant te informeren, tips te geven en, uitzonderlijk, aan te geven dat het niet zal lukken. In die uitzonderlijke gevallen zijn wij, als onafhankelijk tussenpersoon, uitstekend geplaatst om bepaalde zaken toch rond te krijgen. 


Ongevallen.


Elke verzekeraar stelt altijd de vraag of er in het verleden al ongevallen of schadegevallen geweest zijn. Als iemand heel veel schade heeft of er een ongeval is waarbij heel veel moest uitbetaald worden dan stellen wij bijkomende vragen om exact te achterhalen wat er precies gebeurd is en waarom. Die informatie is nodig om vervolgens in gesprek te gaan met de verzekeraars met als doel een gepaste oplossing te vinden. Voor wie een autoverzekering heeft of er een wil afsluiten is het "attest schadeverleden" altijd de basis.


Veroordelingen.


Wie al eens tegen de lamp gelopen is kan soms in de problemen komen. Een zware voet kan soms zware gevolgen hebben, zowel naar ongevallen toe als naar veroordelingen. Snel rijden is echter niet het enige criterium. Sturen onder invloed van alcohol of drugs is minstens even belangrijk. Het gebruik van de GSM achter het stuur mag je ook niet onderschatten. Voor alle duidelijkheid, de verzekeraars hebben geen toegang tot bepaalde gegevens want dat zou een inbreuk op je privé leven zijn maar ze verwachten wel dat je het aan ons meedeelt. 


Betalingsproblemen.


Laat ons heel eerlijk zijn, wie opgezegd wordt door een verzekeringsmaatschappij omdat een premie niet betaald werd moet op niet te veel goede wil rekenen van de verzekeringsmaatschappijen. Heel vaak horen we als excuus dat men niets ontvangen heeft. Helaas wordt dat balonnetje heel snel doorprikt omdat verzekeraars wettelijk verplicht zijn een procedure te volgens die beleefd begint die brief na brief strenger wordt. Daarenboven stelt de wet ook dat bij elke wijziging, dus ook een adreswijziging, de verzekeraar daarvan ingelicht moet worden. Met andere woorden, er zijn weinig uitvluchten die iets te betekenen hebben maar daarom hoeft het nog niet altijd tot een definitieve neen te lijden. Wij kunnen elementen aanbrengen waardoor er toch nog een oplossing mogelijk is.


Medische toestand.


De wet op de medische privacy is belangrijk dus zal een verzekeringsmaatschappij niet zomaar om medische gegevens vragen tenzij zij van oordeel zijn dat ze noodzakelijk zijn. Denk maar aan een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen, een schuldsaldoverzekering, een overlijdenverzekering . Het nadeel is dat het ertoe kan leiden dat een bepaalde verzekeringswaarborg niet kan aangegaan worden als je geen toelating geeft tot de opheffing van je medische privacy.

Voor de autoverzekering wordt altijd gevraagd of er een fysieke beperking is. Als dat zo is zal de verzekeringsmaatschappij vragen of de auto aangepast is aan die beperking of niet. Is dat nog niet zo dan zal de verzekeringsmaatschapij voorstellen om vooraf contact op te nemen met Cara. Deze organisatie bekijkt samen met de klant welke aanpassingen noodzakelijk zijn om op een comfortabele en veilige manier met de auto te kunen rijden of te blijven kunnen rijden. Nadat de aanpassingen zijn uitgevoerd en de attesten daarvoor zijn afgeleverd zal de verzekeringsmaatschappij de klant verzekeren. 


Terug